Benler, Etbenleri, Cilt Kanserleri

Benler, bazen doğumdan itibaren, çoğu zaman hayatın ilk 20 yılında deride görülen, üst deri ve alt deriyi tutabilen, hücre gruplarından oluşan lezyonlardır.

Beyaz ırkta sayıca daha çok görülürken, zencilerde daha az sayıdadır.

Genetik faktörler oluşumunda önemlidir. Güneşe maruziyet de benlerin tetiklenmesinde, ciddi bir faktördür.

Benlerin seyirlerinin, dermatologlar tarafından izlenmesi, melanom gelişimi tanısı koymak ve erken tanı için önem taşır.

Benin, çapı ( 6mm ve üstü ), rengi ( siyah, alacalı ), sınırları, kanaması sıkı takip edilmelidir.

Kliniğimizde dermoskopi ile benler tetkik edilebilir ve erken tanı gerçekleştirilir.

Tedavide ve korunmada, hasta ile iletişim önemlidir.

Güneşten korunma, şapka ve giysilerin önemi, şüpheli benlerin dermoskopi ile takibi gerekirse çıkartılması sırası ile uygulanmalıdır.

Cilt kanserleri ve melanomlar son yıllarda güneş ve ozon tabakası problemi nedeniyle artış halindedir. Hastalar, deride 2 aydan fazla iyileşmeyen yaralarda ve genişleyen, rengi değişen benlerde mutlaka dermatoloğa başvurmalıdır.