Genital Siğiller

Genital siğil; cinsel yolla geçen hastalıklar arasında son yıllarda ön sırada yer alan bir virüs enfeksiyonudur.

Cinsel yolla geçen hastalıklar arasında sıklık olarak; genital herpes(uçuk)ile genital siğiller (HPV) birinci sıra için yarışmaktadır.

Günümüzde yaygınlaşan cinsel yaşam ve alışkanlıkları,kondom kullanımının bırakılması, oral doğum kontrol ilaçları ve spiral gibi kontrasepsiyon araçlarının yaygınlaşması, genital siğillerin görülmesini arttıran faktörlerdir.

Sadece ABD’de her yıl 6,2 milyon yeni HPV(genital siğil) olgusu bildirilmektedir. Türkiye’de ise ;her geçen yıl artan HPV insidansı dikkat çekicidir.

Her iki cinste görülebilir. Seksüel aktif yaşlarda yani; 18-40 yaşlar arasında hastalık pik yapar.Klinik olarak ,çapları 1mm ile 2-3 cm arasında değişen tümöral oluşumlarla seyreder. Penis,vulva,vagina,makat,kasıklar sık rastlanan bölgelerdir.

HPV ,100’den fazla DNA tipi gösterebilir.DNA tip 6-11 en sık görülenlerdir, tip 16-18-31-33-45 ise erkeklerde ve özellikle kadınlarda konserojen olan siğil tipleridir ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Hastalık kuluçka süresi 1-20 ay arasında değişebilir. Ortalama 6 aylık kuluçka sonrası genital bölge derisinde virüslerin çoğalması ile tümöral dönem dediğimiz , siğil oluşumları deri yüzeyinde belirmeye başlar. Sürtünme, tüy temizliği, jilet kullanımı, HPV enfeksiyonunu ve siğil sayısını arttırabilir .Yıllarca 1-2 siğille kısıtlı klinik vakalar olduğu gibi birkaç ayda 50-100 adet siğil oluşturan ,olgular görülebilir.

Genital Siğil , HPV Tedavi Yöntemleri

Genital siğil , HPV tedavisinde amaç; siğillerin sayıca azaltılması ve tamamen yok edilmeleridir.

Genital bölgede klinik belirti vermeyen HPV genomları birkaç ay içinde nükslere yol açabilir.

Bu nedenle hastalar bu nüksler ve tedavileri için önceden uyarılmalıdır.Bir kaç aylık düzenli kürler ile HPV tedavisi başarıyla uygulanabilir.

Başlıca tedavi yöntemleri:

  • Elektrokoterizasyon
  • Kriyoterapi
  • Lazer cerrahisi’dir.

Elektrokoterizasyon; başarı oranı en yüksek yöntemdir.Hasta bölgenin lokal anestezisi sonrası, elektrokoter ile siğillerin yok edilmesidir.

Kriyoterapi;sıvı azot kullanılarak -170 C°’de soğutma ile siğillerin giderilme yöntemidir.

Lazer cerrahisi;çok inatçı olgularda uygulanabilen lazer ışın tedavisidir.

Ayrıca podofilin; 5-florourasil; intralezyonel interferon diğer ilaç ve tedavi yöntemleri olarak sayılabilir.